Sammenligne videreføring mønstre i binære opsjoner