Begrensninger av glidende gjennomsnitt i binære opsjoner